TERMENI

Detalii legate de colectarea datelor

Furnizarea de către dumneavoastră a datelor din prezentul document este necesară pentru scopurile susmenționate. În cazul în care nu doriți să furnizați toate aceste date, acest lucru nu vă împiedică din a semna inițiativa cetățenească de modificare a Constituției.

DESCARCĂ

Termeni și informații necesare privind colectarea semnăturilor

SERIE DE BULETIN, COD NUMERIC PERSONAL ȘI CELELALTE DATE PERSONALE

Conform articolului 150 din Constituția României, (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot. (2) Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să provină din cel puţin jumătate din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate cel puţin 20.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Printre datele obligatorii pentru ca semnăturile să fie validate, regăsim și Codul Numeric Personal și Seria de Buletin. Aceste date sunt impuse de legea de validare a inițiativelor cetățenești și pot fi folosite doar pentru scopul în care au fost colectate.

Responsabili de respectarea confidențialității datelor, conform legii, sunt membrii Comitetului de Inițiativă.

În cazul în care unul dintre semnatarii Inițiativei de modificare a Constituției dorește să își retragă semnătura, poate solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată la adresa de e-mail contact@actiunea2012.ri sau la sediul Comitetului de inițiativă din București, strada Blănari, 23, etaj 2. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

DESCARCĂ

Fă #UNIREA

Descarcă și completează liste

Descarcă listele în format .pdf, printează și strânge semnăturile, apoi centralizează-le la cortul din orașul/județul tău sau înmânează-le voluntarilor campaniei.

SEMNEAZĂ

Implică-te în comunitatea ta

Vrei să pui umărul la #UNIRE? Ia legătura cu coordonatorul de campanie din județul tău și dă de veste familiei și prietenilor că pot contribui la efortul național de colectare a semnăturilor.

IMPLICĂ-TE

Contribuie la efortul logistic

Nu ai timp să te implici în strângerea de semnături? Atunci donează pentru fondul de campanie, oferă sprijin logistic prin printare, distribuție, prin achiziția de corturi sau de materiale de campanie.

CONTRIBUIE

Asociații componente