1 000 000

PENTRU UNIRE

Inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției prin introducerea unui preambul

DESCARCĂ

Inițiativă - Textul propus

PREAMBUL LA CONSTITUȚIA ROMÂNIEI:

Conștienți că fiii și nepoții noștri trebuie să se bucure de un viitor de libertate și avuție, de șansele de împlinire pe care generațiile noastre nu le-au avut, într-un stat unificat, democratic, european și prosper, hotărâți să edificăm procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional în vigoare, prin reîntregirea neamului românesc pe cale pașnică, liber consimțită, fără niciun amestec din afară, pentru a munci împreună la realizarea și mulțumirea comună, alături de celelalte popoare ale Europei civilizate, adoptăm prezenta Constituție.

DESCARCĂ


Inițiativă - Motivația juridică

EXPUNERE DE MOTIVE:

Expresie a libertății, spiritului civic și democrației constituționale, milioane de români venim să arătăm ca necesar în noua Constituție revizuită și un preambul, pentru ca întotdeauna înțelegerea textului constituțional să poată fi făcută prin prisma unui set de valori pe care le considerăm intrinseci și de la care nu se poate deroga, întrucât dupa ele se ghidează viața noastră și activitatea constituțională a statului, care trebuie să fie conformă cu aspirațiile cetățenilor, statul si guvernarea nefiind un scop, ci un mijloc pentru asigurarea drepturilor și fericirii cetățenilor.

În contextul în care constituțiile moderne evidențiază un pact între suveran și națiune sau între puterea legislativă și popor, este necesar ca acordul dintre guvernanți și guvernați să cuprindă un angajament de valori naționale imuabile care să reprezinte fundamentul realității constituționale a statului nostru. Angajamentul ar stabili repere pentru cetățeni în acțiunile lor și pentru instituțiile statului în materializarea interesului public.

Constituțiile mai multor state ale lumii încep cu un preambul, o introducere succintă în care sunt prezentate valorile, principiile și obiectivele popoarelor, aspecte care stau la baza construcției solide ale statelor lor. Libertatea, bunăstarea și fericirea fiecărui cetățean precum și ale generațiilor viitoare sunt valori și scopuri enunțate în sinteza reprezentată de preambul, alcătuind împreună o adevărată piatră de temelie a națiunii.

Introducerea unui preambul în Constituția României, care face trimitere la năzuințele poporului român, ar veni în întâmpinarea primulului articol al Legii fundamentale, în care se vorbește de idealurile Revoluției din decembrie 1989 și garantarea acestora, mai puțin cunoscute de generațiile născute după căderea comunismului.

Revizuirea Constituției prin adăugarea unui preambul are rolul de a consolida raportul dintre stat și popor, iar afirmarea în cadrul acestuia a unor teme pentru un potențial proiect de țară, care să unească în fapte și în cauză întreaga societate, sub oblăduirea guvernanților, va veni să întărească legătura indisolubilă dintre toate părțile care compun o țară. Astfel, considerăm că acest potențial proiect nu poate fi altceva decât reîntregirea națională, act care se aliniază tuturor instrumentelor internaționale în vigoare și ratificate de România, acordurilor multilaterale interguvernamentale și interstatale, care se regăsește în conformitate cu Actul Final al Conferinței de la Helsinki și cu practica internațională care statuează principiul egalității între popoare și dreptul acestora la autodeterminare, și care este de mare importanță pentru viitorul prosper al României și al românilor de pe ambele maluri ale Prutului. În acest sens avem un exemplu concret și accesibil care ne ghidează în demers: modelul german de reunificare.

În plus, în lumina Declarației Parlamentului României, adoptate la 27 martie 2018, în ziua Centenarului Unirii Basarabiei cu România, este reconfirmată ca legitimă dorința de Reunire a populației, pe căi democratice, liber consimțite, pentru continuarea firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române. Totodată, disoluția URSS și proclamarea independenței statelor baltice prin reluarea statutului juridic și de drept internațional anterior ocupației sovietice, precum și Rezoluția Senatului Statelor Unite ale Americii nr. 148 din 1991, care arată că Guvernul American va susține eforturile de reunificare a României cu Republica Moldova, după luptele pentru limba română și libertate ale moldovenilor din stânga Prutului, încununate prin Declarația de Independență adoptată de Marea Adunare Națională din Chișinău la 27 august 1991, atribuie o forță juridică ce dublează imensa forță morală conferită de îndelungi suferințe ale poporului nostru și ale naționalităților conlocuitoare, printre care amintim deportările, torturile, înfometările, crimele împotriva umanității.

Revizuirea Constituției prin introducerea preambulului propus va întări legitimitatea acesteia și revalidarea complinită și împlinită prin Rezoluția Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, din 1918, neînfrântă de vreo altă adunare legală.

DESCARCĂ

Fă #UNIREA

Descarcă și completează liste

Descarcă listele în format .pdf, printează și strânge semnăturile, apoi centralizează-le la cortul din orașul/județul tău sau înmânează-le voluntarilor campaniei.

SEMNEAZĂ

Implică-te în comunitatea ta

Vrei să pui umărul la #UNIRE? Ia legătura cu coordonatorul de campanie din județul tău și dă de veste familiei și prietenilor că pot contribui la efortul național de colectare a semnăturilor.

IMPLICĂ-TE

Contribuie la efortul logistic

Nu ai timp să te implici în strângerea de semnături? Atunci donează pentru fondul de campanie, oferă sprijin logistic prin printare, distribuție, prin achiziția de corturi sau de materiale de campanie.

CONTRIBUIE

Asociații componente